Práce-elektro Plus, s.r.o.

... když chcete poctivě odvedenou práci


  • výchozí, periodické a mimořádné revize elektrických instalací a zařízení do i nad 1000V AC dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 61936-1, apod. v platném znění
  • výchozí, periodické a mimořádné revize elektrických instalací a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-17, apod. v platném znění
  • výchozí, periodické a mimořádné revize ochrany před atmosférickou elektřinou (hromosvodu) dle ČSN 33 1500, ČSN EN 62305-3 v platném znění
  • revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 v platném znění, zkoušky dle ČSN EN 50699